O projektu

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Místní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s. byla založena v roce 2006 jako občanské sdružení, které se snaží svými aktivitami zvýšit kvalitu života ve svém regionu prostřednictvím dotací z Evropské unie.

Oblast působení místní akční skupiny MAS Slavkovské bojiště, z.s. se rozkládá na území čtyř mikroregionů – DSO Ždánický les a Politaví, MR Rokytnice a MR Mohyla míru, MR Cezava. V současné době je tedy území, na kterém působí MAS Slavkovské bojiště, z.s. tvořeno 46 obcemi, celé území se rozprostírá východně až jihovýchodně od města Brna.

Námět na projekt vzešel z veřejných projednávání, které tehdy ještě MAS Za humnama realizovala v roce 2013. Projektem tak reagovala na potřebu místních obyvatel znát řemeslníky či jiné služby ve svém okolí.

Katalog řemeslné výroby - přehledný sborník Katalog řemeslné výroby - přehledný sborník [PDF, velikost: 17,9 MB]

Kontaktní informace

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
IČ: 27030491
Předseda: Jan Kauf
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Telefon: 604 318 732