O projektu

MAS Za humnama

Místní akční skupina Za humnama byla založena v roce 2006 jako občanské sdružení, které se snaží svými aktivitami zvýšit kvalitu života ve svém regionu prostřednictvím dotací z Evropské unie.

Oblast působení místní akční skupiny Za humnama se rozkládá na území čtyř mikroregionů – DSO Ždánický les a Politaví, MR Rokytnice a MR Mohyla míru, MR Cezava. V současné době je tedy území, na kterém působí MAS Za humnama tvořeno 45 obcemi, celé území se rozprostírá východně až jihovýchodně od města Brna.

Námět na projekt vzešel z veřejných projednávání, které MAS Za humnama realizovala v roce 2013. Projektem tak reagovala na potřebu místních obyvatel znát řemeslníky či jiné služby ve svém okolí.

Katalog řemeslné výroby - přehledný sborník Katalog řemeslné výroby - přehledný sborník [PDF, velikost: 17,9 MB]

Kontaktní informace

MAS Za humnama, z. s.
Hrušky 166, 683 52
IČ: 27030491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Koordinátorka projektu: Mgr. Eva Kreizlová

Telefon:
+420 511 146 766
+420 737 127 124
mas@zahumnama.cz
www.zahumnama.cz